Prothetische tandheelkunde

Als kliniek in Enschede kunnen wij voor u een partiële prothese maken ter vervanging van ontbrekende elementen. Partiële protheses zijn gedeeltelijke protheses die als vervanging kunnen dienen wanneer u enkele tanden of kiezen mist. Mogelijkheden voor deze partiële protheses bestaan uit een plaatje of een frame. Een plaatje is een prothese van kunststof, deze ligt op de kaak. Een frame heeft een metalen basis. Hierop worden de tanden en de kiezen geplaatst. Houvast van het frame wordt gecreëerd door ankers (haakjes) om de eigen kiezen te bevestigen. Deze haakjes kunnen mogelijk ook weggewerkt worden in kronen, of door middel van doorzichtige drukknopjes. Het grote voordeel hiervan is meer de voorspelbaarheid, de duurzaamheid en de kwaliteit van de vervanging hoog is. Hiervoor werken wij graag samen met Varwijk. Vraag om de mogelijkheden, dan verwijzen wij u graag.

AFSPRAAK MAKEN?